En bra struktur förenklar arbetet

Oavsett om du sitter och arbetar med ett mindre projekt eller om du sitter och arbetar med ett projekt som kommer att ta många veckor så är det viktigt att se till så att du har en bra struktur från början.

Lite förarbete sparar mycket tid

Vi har tidigare talat om att du kan spara en hel del tid genom att skissa på ett papper innan du faktiskt går in Illustrator och detta fungerar alldeles utmärkt om du bara arbetar för dig själv eller för ett mindre projekt.

När du kommer till större projekt är det däremot både viktigt och i slutändan skönt om du kan göra en del förarbete så att du helt enkelt kan minimera mängden arbete som sker i själva programmet. Med det sagt så kan det också vara bra om man har för vana att göra en del förarbete även på mindre projekt.
Här kommer i alla fall ett par tips som kan underlätta.

Dubbel- och trippelchecka med kunden

Om du arbetar för någon, oavsett om du är frilansare eller om du arbetar på ett företag, så är en utav de sakerna som oftast leder till en längre projekttid att det sker missförstånd mellan dig och personen som vill ha projektet utfört.

Ett smidigt sätt att komma undan detta är att helt enkelt planera in, och ha, ett möte med personen som produkten ska levereras till. Gå igenom steg för steg vad det är som ska göras, vad personen förväntar sig, vad för färger som ska användas etc.

Var noga med att anteckna alla svaren du får och visa upp dessa för personen vid mötets slut för att på så vis dubbelchecka att ni har förstått varandra. Om du tagit anteckningarna på en dator så kan du dessutom sända över anteckningarna via mejl så att ni båda har en kopia på vad som sagts under mötet.
Just det sista kan hjälpa oerhört mycket under projektets gång då båda parterna direkt kan se vad som blev överenskommet.

Skicka skisser

Som vi sade tidigare så är det bra om du sätter dig och skissar på ett papper innan du beger dig in i programmet och det här är inget undantag. Skicka de här skisserna till kunden för feedback, på det viset kan kunden se om detta är vad denne förväntar sig och korrigera eventuella misstag som denne ser.

Fortsätt helst att skicka skisser fram tills det att kunden är nöjd. Du kan dessutom göra så att du skissar upp flera förslag på samma ark så att kunden har ett par alternativ att välja på.

Sätt dig och arbeta!

Slutligen så kan du nu sätta dig i Illustrator och arbeta. Förhoppningsvis kommer dessa två enkla, men ytterst effektiva, metoderna att hjälpa dig att få smidigare projekt som i slutändan resulterar i mindre huvudvärk.