Användarvillkor - Mallar

Du är fri att:

Dela - kopiera och distribuera materialet i alla medium eller format

Anpassa - remixa, omvandla, och bygga vidare på materialet Licenshållaren kan ej dra tillbaka detta tillstånd så länge som du följer licensvillkoren.

Under följande villkor:

Erkännande - Du måste ge lämpligt erkännande, tillhandahålla en länk till licensen, och ange om det gjorts ändringar. Du får göra detta på alla rimliga sätt, men inte på ett sätt som antyder att licensgivaren stöder dig eller din användning.

Ickekommersiell - Du får inte använda materialet i kommersiellt syfte.

Inga ytterligare begränsningar - Du får inte använda juridiska termer eller tekniska åtgärder som juridiskt begränsar andra från att göra något licensen tillåter.

Notiser

Du behöver inte följa licensen för delar av materialet i det offentliga rummet eller när din användning är tillåten enligt ett tillämpligt undantag eller inskränkningar.

Inga garantier ges. Licensen kan inte alltid ge dig alla de behörigheter som krävs för den avsedda användningen. Till exempel kan andra rättigheter som offentlighet, sekretess, eller moraliska rättigheter begränsa hur du använder materialet.

OBS: Detta är en översättning utav originallicensen. För att läsa denna, klicka på länken.