Lär dig använda masker med opacitet i Illustrator

Det finns mängder utav olika saker som du kan göra i Illustrator och en utav dem är att du kan använda masker, eller masks, med olika opacitet för att skapa olika kreativa effekter med häftiga resultat.

Att kunna använda dig utav så många utav funktionerna som möjligt i Illustrator är vad som kommer att leda till att du bemästrar programmet i stort och en utav de verktygen som finns men sällan används fullt ut är masker.

I den här videon gås det igenom hur du kan använda masker för att manipulera opaciteten av olika delar av dina illustrationer, något som kan leda till väldigt häftiga effekter.