Stödlinjer i Indesign CS4

Det finns många nya funktioner i Indesign CS4. I denna video går man igenom funktionen stödlinjer. Stödlinjerfunktionen är bland annat hjälpsam när det gäller att enkelt kunna skala bilder och samtidigt få se det nya måttet direkt vid stödlinjerna. Indesign CS4´s stödlinjer visar även direkt upp hur många grader man har roterar en bild.