Kolumner i CS5 - videoklipp

Indesign har innan Indesign CS5 har endast haft något som kallas för enskild kolumn men i CS5 finns kolumner span(spännvidd). Enkelt beskrivet så delar man ofta in ett en textram i olika kolumner där man lägger till objekt(bilder och dylikt) samt text. Man har tidigare varit begränsad till dessa kolumner, det har inte gått att låta en rubrik tex spänna över flera kolumner. Men nu gör det alltså det


CS5 funktionen spänn över flera kolumner

Så här enkelt ordnar man så att en en paragraf spänner över flera kolumner

  • 1 Markera paragrafen
  • 2 Ta fram verktyget för spankolumner
  • 3 Välj paragraflayout spankolumner
  • 4 Välj hur många kolumner paragrafen ska spänna över
  • 5 Välj hur mycket tomt utrymme det ska vara före paragrafen
  • 6 Välj hur mycket tomt utrymme det ska vara efter paragrafen
  • 7 Klart

Som ni säkert har förstått är detta väldigt enkelt men underlättar arbetet väldigt mycket.

Splitta en kolumn

En annan otroligt användbar funktion är möjlighet att dela en del av en portion. Du kan i senaste versionen av Indesign markera en del av en kolumn och splitta den delen av kolumnen till två delar. Med paragrafer ovan och under som fortfarande är i kvar i en kolumn.

Se mer av detta väldigt intuientiva videoklipp om den nya kolumnfunktionen.