Lär dig att forma om objekt i Indesign på ett smidigt sätt

Att snabbt kunna utföra ändringar på ett Indesign-dokument kan både i det långa och korta loppet underlätta för ditt arbete på många olika sätt, här följer en video som går igenom just det.

Genom att använda Hitta/Ändra (eller Find/Change) kan du snabbt och effektivt ändra på objekt inuti Indesign med bara ett klick. Detta leder i sin tur till att hela arbetet snabbas upp markant om du skulle behöva göra mindre ändringar på stora delar utav ditt projekt.