Skissa på papper först för att underlätta dina projekt

Oavsett om du arbetar som illustratör eller om du bara använder Illustrator CC på fritiden så rekommenderar vi starkt att börja hela processen med att skissa på ett papper innan du faktiskt beger dig in i programmet.

Här kan du köpa prenumeration på Illustrator

Gör en bättre helhetsbild


Även om du har vanan inne och kan använda Illustrator och alla dess verktyg som om det vore lika naturligt som att andas så behöver, och bör, inte arbetet börja direkt i programmet. Anledning till detta är att det är väldigt viktigt att ha möjligheten att få en helhetsbild innan du faktiskt börjar med ditt projekt.

Ett smidigt sätt att göra detta är helt enkelt att sätta dig ner och skissa upp ungefär hur du vill att ditt objekt, oavsett vad detta objekt kan vara, ska se ut. Du behöver inte gå in alltför mycket i detalj och det behöver inte heller nödvändigtvis se perfekt ut. Det viktiga är att du har en redan etablerad idé som du sedan kan vända dig till om du fastnar i något steg..

På det viset kommer du nämligen att kunna spara värdefull tid. Detta är speciellt viktigt om du håller på med flera olika projekt samtidigt då du snabbt kan göra dig bekant med projektet igen innan du faktiskt sätter dig ner och börjar arbeta med filerna.

Kommer någonting nytt upp i projektet rekommenderar vi även att du skriver ner små anteckningar på ditt papper så att du har den informationen direkt vid fingertopparna.