Experimentering är vägen till kunskap

För dig som precis har börjat använda Illustrator, eller för dig som fortfarande är nybörjare, så är en utav de bästa knepen för att lära dig programmet att experimentera.

Inom satta ramar

När vi säger att du ska experimentera menar vi dock inte att du ska kasta dig in i programmet och göra ett försök till att förstå dig på alla verktygen genom direkt användning, även om det kan fugnera i vissa fall för vissa personer, utan snarare att du arbetar utifrån någonting.

Börjar med att söka upp en illustration, en logotyp eller något annat som du tycker om eller som ser bra ut (en bandlogotyp är ett typiskt bra exempel) och sätt dig ner och analysera denna. Försök att komma fram till hur den skapades (med vilka verktyg) och vilka färger som används.

Och nu kommer vi till den faktiska processen av experimenteringen. Försök att återskapa objektet från början i Illustrator. Om du har en en grundläggande förståelse för hur de olika verktygen fungerar så kommer det här att gå lättare men det är inte ett krav för att du ska få ut något utav det.

Om du stöter på ett problem, prova med ett annat verktyg, det viktiga i det första skedet är att se till så att du får till formen rätt då du kan fixa och trixa med färgerna vid ett senare tillfälle. I mångt och mycket kan de grundläggande verktygen ta dig hela vägen till ett färdigt projekt.

Stöter du på ytterligare problem så är det dags att vända sig till proffsen. Det finns mängder av forum, bloggar och videor som du kan ta del utav som alla, på något vis, är villiga att dela med sig av sin kunskap.

När du fått den informationen du behöver, gå tillbaka till projektet och slutför det. Försök sedan med någonting annat (helst lite mer komplicerat) och jobba dig uppåt. Du kommer på nolltid att se resultat i takt med att du bekantar dig med och bemästrar de olika verktygen.

Lycka till!