Illustrator – bemästrande kräver tid

Precis som med många andra program, aktiviteter och annat så kräver Illustrator en hel del tid för att man ska kunna bemästra programmet fullt ut. Det finns dock en del saker som kan snabba på processen.

Experimentera

Vi har tidigare skrivit om att experimentering är vägen till kunskap men vi kände att det är viktigt att ta upp den här poängen igen. Om du bara använder samma funktioner om och om igen så kommer du givetvis att bli väldigt bra på att använda de funktionerna men det finns så mycket mer som programmet har att tillgå.

Därför kan det vara bra, eller lärorikt, att använda dig utav funktioner som du tidigare inte använt dig utav. Kanske kan en utav dem vara mer effektiv på att utföra det du vill ha utfört än den funktionen eller det verktyget som du använde innan? Du kommer aldrig att veta förrän du experimenterat.

Sök ständigt information

För att du ska kunna experimentera så krävs det däremot att du känner till att funktionerna eller verktygen faktiskt existerar och det är därför viktigt att alltid söka efter ny information som kanske kommit upp sedan du använde programmet sist.

På grund utav att programmet uppdateras tämligen regelbundet, samt att det finns en väldigt stor användarbas, så finns det mängder av information som du kan finna ute på nätet, i böcker, på olika kurser och så vidare.

Allt detta gör så att du snabbare kan ta del utav ny och relevant information som du sedan kan använda för att experimentera och därav bli bättre. Det leder också till att du kan få en bättre översikt av vad Illustrator kan användas till och vad du bör använda andra program för att utföra.