Skapa tillgängliga PDF-dokument med InDesign CS5.5

Om man vill skapa tillgängliga PDF-dokument som rankas högt hos sökmotorerna är det en klar fördel att ha InDesign CS5.5. Med det här programmet kan man skapa ett PDF-dokument som är anpassat för att läsas på såväl datorskärmar som surfplattor och bortsett från att dokumentet listas av sökmotorerna så går det även snabbare att skapa dokumentet än vad det har gjort med andra program och tidigare versioner av InDesign.

Det finns många fördelar med tillgängliga PDF-dokument. Fler personer kan läsa dessa dokument eftersom även blinda personer och personer med synnedsättning samt personer med begränsad rörlighet kan läsa dessa dokument med hjälp av teknologilösningar från tredje part. Ibland kan även de inbyggda funktionerna i Adobe Reader och Adobe Acrobat användas för att göra innehållet tillgängligt för fler användare.

För att skapa tillgängliga PDF-material behöver man programmen InDesign CS5.5 och Adobe Acrobat Professional. Man börjar med att använda paragrafstilar genom hela dokumentet och lägger sedan in exporttaggar mellan de stilar som används och PDF-taggar. Man lägger sedan till länkbilder i materialet och även alternativ text till de bilder som används. När detta är klart använder man sig av navigationsfunktionerna som finns i dokumentet och sedan definierar man i vilken ordning materialet ska läsas när det är färdigställt. Detta är nödvändigt för att text, bilder och annat material ska placeras i rätt ordning när teknologiska hjälpmedel ska användas. För att öka sökmotoroptimeringen anger man sedan en titel och en beskrivning och dessa fungerar sedan som metadata för PDF-filen. När detta är klart exporterar man dokumentet till ett interaktivt PDF-dokument med tillgänglighetsinställningar. Med hjälp av Adobe Acrobat Professional ställer man sedan in språkinställningar, byter visningsnamn och kör ett test över tillgängligheten i dokumentet.