Alla verktyg fungerar med varandra

För dig som har haft funderingen på varför du skulle vilja införskaffa mer än bara Indesign, eller Illustrator eller båda två samtidigt, så är anledningen tämligen simpel, alla verktyg eller program fungerar med varandra i Adobe CC.

Ett verktyg för varje tillfälle

Vi har i tidigare artiklar gått igenom hur Indesign fungerar, vad du kan använda det till och varför du skulle vilja använda just Indesign men något som vi inte har talat om tillräckligt mycket är hur bra de olika programmen i CC-serien fungerar tillsammans.

Även om Indesign är ett ypperligt verktyg som har många områden som det kan användas till så fungerar det inte till allt, bildredigering är en utav de sakerna som Indesign inte är gjort för, men det fina med Adobe CC är att nästan alla programmen på något vis är integrerade.

Det innebär, i enkla ordalag, att du kan redigera en bild i Photoshop eller Illustrator och sedan så implementerar du den bilden direkt i Indesign, du kan även flytta färgkombinationer mellan de olika programmen för att på så vis lättare få till en helhetsdesign utan att behöva anteckna färgkoder för varje nytt projekt som du arbetar med.

För dig som arbetar med Indesign för webben, exempelvis interaktiva PDF-filer, så kan du också implementera filmklipp som du skapat i någon utav Adobes filmredigeringsprogram och det finns mängder utav andra funktioner som bara sitter och väntar på att upptäckas utav dig.

Vi hoppas att detta har svara på frågan om varför du skulle vilja anävnda mer än ett program inom Adobe CC-serien.