Bli snabbare klar med dina projekt tack vare InDesign CS6

De flesta är nog beredda att hålla med om att tid är pengar, och för de allra flesta skulle det betyda mycket att kunna bli klar snabbare med sina projekt. Tack vare CS6 finns nu möjligheten att snabbare slutföra digitala projekt, oavsett om det rör sig om ett interaktivt dokument, en e-bok eller något annat som skapas med hjälp av InDesign.

Nya funktioner gör arbetet snabbare och enklare

I InDesignCS6 finns flera nya funktioner som gör att arbetet flyter på både enklare och snabbare. När det gäller länkningen i dokumentet finns en del förbättringar, vilket är till stor hjälp eftersom många använder sig både ofta och mycket av länkning. Här finns exempelvis möjlighet att styra hur innehållet i länken formateras, och zoomfunktionen av länkar är kraftigt förbättrad vilket underlättar granskningen.

Automatiserade arbetsflöden bidrar också till snabbare arbete. Användaren har i denna nya version av programmet möjlighet att skapa automatiserade arbetsflöden för layout av sidorna, något som gör att man kan spara en hel del tid.

Något annat som också hjälper till att spara tid är den förbättrade integrationen mellan InDesign CS6 och InCopy. Detta gör att den designansvarige kan samarbeta bättre och snabbare med redaktionen.

Export till PNG

Många gånger när man arbetar i InDesign planerar man att publicera det färdiga resultatet på webben. Nu kan man göra detta snabbt och enkelt genom att exportera hela dokumentet, eller delar av det, till PNG-format.

Något som också förenklar arbetet är att det nu går att hålla ordning på revisioner direkt i InDesign, eftersom det går att korrekturmarkera text i programmet och på så sätt hålla ordning på arbetet man gjort. Det har även blivit enklare att hantera tillägg, något som ytterligare bidrar till att spara tid och arbete.