Därför bör du uppgradera till InDesign CS6

De flesta som har testat InDesign CS6 är nog eniga om att det finns många förbättringar i denna version jämfört med tidigare versioner av programmet. Även CS5.5 innehöll många intressanta funktioner, men den som använder InDesign regelbundet har ändå glädje och nytta av att uppgradera till den nya versionen, som bland annat innehåller klara förbättringar av panelen Sidor samt ny flytande layout.

Viktiga nyheter i CS6

I nya CS6 finns många intressanta nyheter, både jämfört med CS5.5 och framför allt med tidigare versioner. Några av de nyheter som tillkommit är möjlighet att exportera PDF till gråskala samt möjlighet att förgranska gråskala. I den nyaste versionen har man även autopassning av textramar, och något som hjälper många är att man har bättre sammanhållning för stycken som sträcker sig över spalter.

Att det tillkommit två nya språkversioner, nämligen arabiska och hebreiska, kan också vara till nytta för många användare, liksom möjligheten att exportera till PNG. Något som också uppskattas mycket av användare runtom i världen är den nya funktion som gör det möjligt att klistra in och montera HTML-material.

Bättre länkning i CS6

Många av de förbättringar som gjorts i nya CS6 kan verka ganska små, men betyder mycket för användaren. Bland sådana förbättringar kan exempelvis förbättrad länkning, bättre zoom till länk, alternativ layout och möjlighet att dela fönster nämnas.

Något som tillkommit i nya versionen av InDesign är möjligheten att exportera horisontella och vertikala layouter från samma InDesign-fil, något som också kommer att förenkla arbetet rejält för alla som arbetar i programmet. Den nyhet som innebär att man som användare numera kan skapa PDF-formulärfält är också en god anledning till att uppgradera till InDesign CS6.