Skapa fina e-böcker med InDesign CS6

Man kanske inte kan sträcka sig så långt som till att säga att e-böcker konkurrerar ut de vanliga böckerna, men säkert är att e-böcker blir allt mer populära. Detta ökar förstås kraven på den som skapar e-böcker, eftersom läsarna har mer att jämföra med, och därför ställer högre krav på såväl layout som innehåll. För den som vill leva upp till kundernas krav är InDesignCS6 det perfekta verktyget som tillhandahåller alla de funktioner du behöver för att skapa en riktigt engagerande och tilltalande e-bok.

Interaktiv HTML höjer e-boken ytterligare

Det finns många sätt att göra e-böcker tilltalande, och det allra viktigaste i en bok, oavsett format, är naturligtvis innehållet, men det finns även annat som är viktigt. När det gäller just e-böcker kan man förbättra den rejält genom att använda interaktiv HTML. Vad sägs till exempel om att kunna inkludera Google Maps eller olika typer av animationer i boken för att tydliggöra innehållet? Sådana funktioner kan vara till stor glädje för läsaren, och utgör en klar fördel jämfört med vanliga, traditionella böcker.

En annan fördel jämfört med traditionella böcker som man givetvis ska dra fördel av när man skapar en e-bok är möjligheten att inkludera ljud och film. Man kan bädda in såväl videoklipp som ljudklipp i e-boken, något som kan förenkla läsningen en hel del.

Storleksanpassade bilder passar alla skärmar

Nya CS6 ger dig möjlighet att skapa e-böcker med dynamiskt storleksanpassade bilder, vilket innebär att bilderna passar de allra flesta skärmar. Oavsett om läsaren använder en smartphone, en läsplatta eller en dator visas alltså bilderna i passande storlek, något som bidrar till ett bra helhetsintryck. Bilderna är en viktig del av en e-bok, och givetvis är det av stor vikt att de presenteras på bästa sätt, oavsett vilket hjälpmedel läsaren använder för att komma åt boken.