Indesign – Bäst för tidningsbranschen!

Indesign kan användas till mycket, bokutformning, skapa Cvn och mycket mer därtill men där det verkligen skiner är vid skapandet och utformningen utav tidningar.

Smarta inställningar hjälper arbetet

En tidning kan vara utformad på så många olika vis och detta kan skilja sig från dag till dag, vecka till vecka eller månad till månad beroende på hur ofta tidningen faktiskt kommer ut. Ett typexempel på detta är omslaget som, som tidigare sagt, kan skilja sig rätt markant mellan de olika numren.

Anledningen till att Indesign gör detta så mycket lättare är dels för att du kan spara oerhörda mängder tid genom att göra mallar utav de sidorna som ändras minst, ledarsidan kan vara ett bra exempel på detta, vilket också innebär att du inte behöver göra om hela layouten för den sidan varenda gång som en ny version av tidningen ska ut.

Dels handlar det också om att det är lätt att göra förändringar i de mallarna som du har sparat. Ponera att du har den sagda ledarsidan men att du behöver byta ut lite bilder från förra månadens exemplar, detta gör du direkt i mallen som du skapat istället för att skapa ett helt nytt dokument som du sedan måste fylla på med information.

Fungerar på webben och utskrivet

Den andra fina detaljen är att Indesign fungerar på ett sådant sätt att du kan använda det lika bra för webbaserade media som för traditionella media (alltså sådant som blir utskrivet) och i många fall kan du använda samma version utav det hela med lite mindre ändringar mellan de olika versionerna.

Allt det, och faktumet att programmet mer eller mindre är industristandard, gör att Indesign är det bästa alternativet för tidningsbranschen!